ΦΕΚ 435/Δ/18.10.2018

  • 24 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 07/οικ.3540

Καθορισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Αυλής, Μεσιάς και Μέλισσας του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας.(2)

Επιστροφή