ΦΕΚ 434/Δ/18.10.2018

  • 23 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 154018

Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.), για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε στους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες (υπόβαθρα) από την εταιρεία «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.», με εξαίρεση τις περιοχές για τις οποίες έχει ήδη καθορισθεί διοικητικά αιγιαλός, παραλία και παλαιός αιγιαλός και έχουν δημοσιευθεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.(2)

Επιστροφή