ΦΕΚ 433/Δ/18.10.2018

  • 23 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 57592

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου.(1)

Επιστροφή