ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 22 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 272949/5114

Έγκριση τροποποίησης χρήσης γης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, στο Ο.Τ. 629 επί της οδού Κορίνθου στην περιοχή Νικ. Πλαστήρα Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας.(1)

Επιστροφή