ΦΕΚ 233/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 22 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 51545

Έγκριση απόφασης καθορισμού χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα στην περιοχή του λιμένα Ευρειακής Δ.Ε. Γέρας, Δήμου Λέσβου, Νήσου Λέσβου.(2)

Επιστροφή