ΦΕΚ 413/Δ/10.10.2018

  • 12 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 195520

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού,παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση «Εντός οικισμού Παλιόχωρας » Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης Π.Ε Μεσσηνίας.(2)

Επιστροφή