ΦΕΚ 4499/Β/11.10.2018

  • 12 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. ΑΤΣΜΔΕ 0002334 ΕΞ 2018

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου (www.data.gov.gr) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4305/2014.(3)

Επιστροφή