ΦΕΚ 4498/Β/11.10.2018

  • 12 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 66169 / 23238

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής.(1)

Επιστροφή