ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/12.10.2018

  • 12 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 12-09-18

Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση έκτασης για τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην θέση «Νησί Μάρεζα - Κοκόσι» της Τοπικής Κοινότητας Κατακαλίου Δήμου Κορινθίων, καθορισμός έργων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και γενικής διάταξης κτιρίων και εγκαταστάσεων.(1)

Επιστροφή