ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/10.10.2018

  • 12 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 200560/3070

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί των οδών Υπάτης, Ευζώνων, 28ης Οκτωβρίου και Δαμάστας πόλης Λαμίας.(2)

Επιστροφή