ΦΕΚ 409/Δ/08.10.2018

  • 10 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 3533

Επικύρωση συμπλήρωσης καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Ορτανσίας στην περιοχή Κρυονερίου Δ. Θεσσαλονίκης, που καθορίστηκαν με την με αρ. 8658/12-12-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (1)

Επιστροφή