ΦΕΚ 218/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 08 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 182951

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρ. 35 του ν.3937/2011 ( Α’ 60) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Πογωνιάς» στη θέση Γαλιά, Τ.Κ. Πογωνιάς, Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου, Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.(2)

Επιστροφή