ΦΕΚ 218/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 08 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 10-09-18

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Ν. Αττικής) στην περιοχή Μετς, και ειδικότερα στο Ο.Τ. 13. (1)

Επιστροφή