ΦΕΚ 376/Δ/27.09.2018

  • 01 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 49679

Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Πούντα» Δ.Δ. Λινδίων, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, έμπροσθεν της K.M. 596 Γαιών Λίνδου.(1)

Επιστροφή