ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/27.09.2018

  • 01 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 136601/2449

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1034 ως προς την αλλαγή του ορίου μεταξύ των χώρων Δημοτικού Σχολείου και Βρεφικού σταθμού - Νηπιαγωγείου.(2)

Επιστροφή