ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/27.09.2018

  • 01 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 9856

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καρδίτσας στην οδό Καποδιστρίου και 18ης Αυγούστου, στο Ο.Τ. 322.(1)

Επιστροφή