ΦΕΚ 204/ΑΑΠ/27.09.2018

  • 01 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 8316

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λάρισας στα Ο.Τ. 1020Α και 1048 για την ανάπτυξη ισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ερέτριας».(2)

Επιστροφή