ΦΕΚ 317/Δ/04.09.2018

  • 25 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/57193/3079

Συμπλήρωση της ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669/ 01.08.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «ΔέλταΑξιού - Λουδία - Αλιάκμονα -Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού -Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή» (Δ’294).(1)

Επιστροφή