ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 21 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 28-08-18

Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης του τομέα Α του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ν. Έβρου).(1)

Επιστροφή