ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 21 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 05-08-18

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 392 και 393 στη συνοικία «Μεταμόρφωση» της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου (Ν. Μαγνησίας) και καθορισμός χρήσεων.(2)

Επιστροφή