ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/20.09.2018

  • 21 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 46250

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Άγιος Ρωμανός» της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενο έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Κοσμά Καλούμενου.(1)

Επιστροφή