ΦΕΚ 4111/Β/20.09.2018

  • 24 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΥδργ/Δ/οικ.177651

Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αε- ρίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μα- κεδονίας - Θράκης», ως προς την προσωρινή κα- τάληψη επιπλέον τμήματος γης στη Χ.Θ. 41+903 καθώς και ως προς την αλλαγή όδευσης στο τμή- μα από IP 0222+1510 έως IP 0222-02+113, του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Επιστροφή