ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 24 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 95957/2023

Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου Διανομής Συνοικισμού Μοσπίνα, Δήμου Ζίτσας, στο Ο.Τ. 07, αριθμός οικοπέδου 28.(1)

Επιστροφή