ΦΕΚ 4178/Β/21.09.2018

  • 25 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 7888

1η τροποποίηση της 13214/30-11-2017 (Β΄ 4268) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.(1)

Επιστροφή