ΦΕΚ 367/Δ/20.09.2018

  • 21 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 111858

Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος δύο ρεμάτων στη θέση «Μεσονήσι» πλησίον του οικισμού Φούτια, της Τ.Κ. Κουλεντίων, του Δήμου Μονεμβασίας, της Π.Ε. Λακωνίας παραπλεύρως ιδιοκτησίας «Β. ΛΙΟΥΤΑ Ε.Π.Ε.».(2)

Επιστροφή