ΦΕΚ 360/Δ/20.09.2018

  • 21 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 64185/6750

Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.), για τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή αποτυπώθηκε στους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες (υπόβαθρα) από την εταιρεία «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.», με εξαίρεση τις περιοχές για τις οποίες έχει ήδη καθορισθεί διοικητικά αιγιαλός, παραλία και παλαιός αιγιαλός και έχουν δημοσιευθεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.(1)

Επιστροφή