ΦΕΚ 4096/Β/20.09.2018

  • 21 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 78522/7111

Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας Ηπείρου και των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται στην Περιφέρεια.(1)

Επιστροφή