ΦΕΚ 4131/Β/17.09.2018

  • 20 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 93319

Τροποποίηση της 35976/29.03.2018 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄1272).(1)

Επιστροφή