ΦΕΚ 4124/Β/20.09.2018

  • 20 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 15526

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Σαμοθράκης.(1)

Επιστροφή