ΦΕΚ 4060/Β/17.09.2018

  • 20 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 93321

Τροποποίηση της 137926/14.12.2017 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄4445). (2)

Επιστροφή