ΦΕΚ 354/Δ/17.09.2018

  • 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 46148

Χαρακτηρισμός εδαφικών επιφανειών στη θέση «Πασσαούτια», Τ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου, Νήσου και Π.Ε. Ρόδου, ως προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών (Protected natural formations).(2)

Επιστροφή