ΦΕΚ 344/Δ/17.09.2018

  • 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 9977

Καθορισμός για πρώτη φορά των ορίων αιγιαλού - παραλίας - παλαιού Αιγιαλού στην περιοχή Ιχθυόσκαλα - Βιολογικός Καθαρισμός, του Δ.Δ. Κερδυλίων του Δήμου Αμφίπολης, της Π.Ε. Σερρών. (1)

Επιστροφή