ΦΕΚ 343/Δ/17.09.2018

  • 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 9593

Καθορισμός οριστικής οριογραμής αιγιαλού - παραλίας στη θέση Άργιλος στην περιοχή Νέων Κερδυλίων ΠΕ Σερρών.(1)

Επιστροφή