ΦΕΚ 340/Δ/17.09.2018

  • 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 11807

Kαθορισμός για πρώτη φορά της οριογραμμής αιγιαλού στα παράκτια τμήματα της Π.Ε. Ροδόπης, όπου δεν υφίσταται διοικητικός καθορισμός, κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 4 του ν. 2971/2001.(1)

Επιστροφή