ΦΕΚ 339/Δ/17.09.2018

  • 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 4223

Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση Καστρί έως Δέρματο (Γ΄ τμήμα), Δήμου Βιάννου, Ν. Ηρακλείου.(1)

Επιστροφή