ΦΕΚ 4087/Β/18.09.2018

  • 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 955

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 12-09-2018.(3)

Επιστροφή