ΦΕΚ 4069/Β/17.09.2018

  • 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177644

Τροποποίηση της οικ. 170378/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης στις Χ.Θ. 320+000, Χ.Θ. 349+600, Χ.Θ.350+350, Χ.Θ. 359+200, Χ.Θ. 375+000, Χ.Θ. 376+320, Χ.Θ. 377+200 και Χ.Θ. 382+000 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή