ΦΕΚ 3990/Β/14.09.2018

  • 17 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 2453/126047

Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών σκύλων Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων περι- όδου 2018 - 2019.(1)

Επιστροφή