ΦΕΚ 193/ΑΑΠ/17.09.2018

  • 17 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 180059

Έγκριση της 14/2018 απόφασης του ΔημοτικούΛιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου σχετικά με τον επανακαθορισμό της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στη θέση του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου και των ορίων αυτής.(1)

Επιστροφή