ΦΕΚ 3961/Β/12.09.2018

  • 14 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.177645

Τροποποίηση της οικ.170380/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης στις Χ.Θ. 315+450, Χ.Θ. 318+900 και 319+200 στο Δήμο Κρουσών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.(2)

Επιστροφή