ΦΕΚ 3963/Β/12.09.2018

  • 13 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.177650

Τροποποίηση της οικ.170377/13-01-2016 απόφσης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», ως προς την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης στις Χ.Θ. 82+740, Χ.Θ. 100+482, Χ.Θ.118+392, Χ.Θ. 121+119 και Χ.Θ. 126+352 καθώς και ως προς την αλλαγή όδευσης στο τμήμα από IP 0222-02+113 έως IP 0223+300 στην περιοχή Μαρωνείας Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.(1)

Επιστροφή