ΦΕΚ 3964/Β/12.09.2018

  • 12 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1171

Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287).(1)

Επιστροφή