ΦΕΚ 3944/Β/11.09.2018

  • 12 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 5832

Τροποποίηση του άρθρου 2, της αριθμ. πρωτ. ΔΔ:οικ.1323/30-3-16 απόφασης μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(6)

Επιστροφή