ΦΕΚ 323/Δ/06.09.2018

  • 10 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 145708

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α) της νήσου Λευκάδας, Δήμου Λευκάδας της Π.Ε. Λευκάδας.(3)

Επιστροφή