ΦΕΚ 322/Δ/06.09.2018

  • 10 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 142083

Oριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α) της νήσου Καλάμου, Π.Ε. Λευκάδας.(2)

Επιστροφή