ΦΕΚ 3936/Β/10.09.2018

  • 10 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 2428/119952

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη.(1)

Επιστροφή