ΦΕΚ 3934/Β/10.09.2018

  • 10 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΠΔΑ/45815/2290/Φ.ΕΕΣΣΤΥ

Σύσταση - συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών.(2)

Επιστροφή