ΦΕΚ 3884/Β/07.09.2018

  • 10 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 7831

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής.(1)

Επιστροφή