ΦΕΚ 321/Δ/06.09.2018

  • 11 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 6330

Καθορισμός για πρώτη φορά της οριογραμμής αιγιαλού στα τμήματα της Π.Ε. Ξάνθης, που δεν υφίσταται διοικητικός καθορισμός, στα πλαίσια της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.2971/2001.(1)

Επιστροφή