ΦΕΚ 3947/Β/11.09.2018

  • 11 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 848/1

Επέκταση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Διαχείριση Ειδοποιήσεων προς τους Αιτούντες και τους Κατόχους Κατασκευών Κεραιών που είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΗΛΥΑ.(1)

Επιστροφή